Wednesday, 9 September 2015

Financial support of the Moravian-Silesian Region for students and academic researchers of Department of Physical Geography and Geoecology


Within the program „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2014 (RRC/07/2014)“ (see link in Czech), financial support for two PhD students and three assistant professors was received. Namely PhD students Mgr. Radek Tichavský, Mgr. et Mgr. Ondřej Turský and assistant professor RNDr. Tomáš Galia, Ph.D. (member of Czech-Rivers research group), RNDr. Jan Lenart, Ph.D. and RNDr. Václav Škarpich, Ph.D. (member of Czech-Rivers research group) were involved in financial support. The main aim of the program was support of starting community of talented students and young researchers at universities in the Moravian-Silesian Region from 1st of January 2014 to 31st of August 2015. 
Financial support of PhD students and assistant professors of Department of Physical Geography and Geoecology resulted in publishing of several peer-reviewed articles with impact factor and home and international conference participations with oral/poster presentation of research topics.


V rámci programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2014 (RRC/07/2014)“ (odkaz na web) získali finanční podporu dva studenti doktorského studia Environmentální geografie Mgr. Radek Tichavský a Mgr. et Mgr. Ondřej Turský a také odborní asistenti RNDr. Tomáš Galia, Ph.D. (člen výzkumné skupiny Czech-Rivers), RNDr. Jan Lenart, Ph.D. a RNDr. Václav Škarpich, Ph.D. (člen výzkumné skupiny Czech-Rivers). Cílem finanční dotace v období 1. 1. 2014 – 31. 8. 2015 bylo podpořit začínající vědeckou kariéru talentovaných studentů a mladých vědeckých pracovníků univerzit v moravskoslezském regionu.
Finanční podpora studentů a absolventů Katedry fyzické geografie a geoekologie PřF Ostravské univerzity přispěla k publikování několika prestižních vědeckých publikací v impaktovaných časopisech a k prezentaci vědeckých výsledků na řadě zahraničních i domácích konferencí.